Cầu đi bộ Ninh Kiều vừa chính thức thông cầu vào ngày 28 Tết đã lập tức trở thành điểm đến trong chặng du xuân của đông đảo người dân TP.Cần Thơ dịp Tết Bính Thân 2016.

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 1

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 2

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 3

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 4

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 5

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 6

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 7

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 8

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 9

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 10

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 11

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 12

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 13

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 14

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 15

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 16

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 17

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 18

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 19

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 20

Can Tho: Hao hung ru nhau di bo ngam song ngay dau nam moi - Anh 21