TP Cần Thơ đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhưng nguồn “đất sạch” đang khan hiếm. Nhà đầu tư muốn có đất phải xếp hàng, còn không thì sang các địa phương lân cận làm ăn…