Cần Thơ: Hướng dẫn, cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

Gốc
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị Hướng dẫn, cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 23/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Hướng dẫn, cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị

Tại đây, ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ triển khai các nội dung hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND TP; Hồ sơ ứng cử; Tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác; Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Trong đó, tiêu chuẩn chung của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố phải trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đọa đức tốt…; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền…Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND. Liên hệ chặc chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Diệu Hòa

Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/can-tho-huong-dan-co-quan-to-chuc-don-vi-gioi-thieu-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-554083.html