SGTT - Theo cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, tính đến tháng 3.2010 tổng số tiền các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đã lên đến khoảng 12 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp có số lao động đông, nợ kéo dài với số tiền lớn như: công ty thủy sản Bình An, công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã, công ty vận tải sông biển Cần Thơ, công ty TNHH một thành viên nông súc sản xuất nhập khẩu Cần Thơ, công ty TNHH thủy sản Panga Mekong... Đã có nhiều trường hợp công nhân của công ty thủy sản Bình An có quyết định thôi việc, đến xin giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp nhưng không được giải quyết vì công ty nợ không đóng bảo hiểm xã hội cho họ theo quy định. Tiểu My