Tại các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, hiện có trên 13.000 lao động chưa tham gia đóng BHXH, BHYT.