Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần Thơ tập trung hoàn thiện quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TP. Cần Thơ đang thực hiện Quy hoạch tích hợp thành phố theo Luật Quy hoạch mới, trong đó điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2045 là nhiệm vụ quan trọng, bảo phù hợp hơn với quá trình phát triển của Thành phố.

Ảnh minh họa.

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cần Thơ được thực hiện song song, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các loại quy hoạch, đặc biệt giữa các chiến lược phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hạ tầng, sử dụng đất đã được thực hiện trong quy hoạch tích hợp với quy hoạch chuyên ngành về tổ chức không gian xây dựng đô thị.

Bên cạnh đó, việc này còn đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ.

Việc tổ chức lập và phê duyệt Ðiều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2045 sẽ tạo thuận lợi để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch tích hợp TP. Cần Thơ; là tiền đề để thực hiện việc lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư và chuẩn bị đầu tư kết cấu hạ tầng trong địa bàn Thành phố.

Theo TS. Phó Ðức Tùng, chuyên gia tư vấn của Công ty cổ phần Quy hoạch Hà Nội, đơn vị phụ trách lập nhiệm vụ Quy hoạch chung TP. Cần Thơ, Thành phố đang lập Quy hoạch tích hợp, nên việc thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch chung cần làm thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho Quy hoạch tích hợp.

Quy hoạch tích hợp giải quyết các vấn đề về công năng phát triển, công năng hạ tầng, trong khi quy hoạch chung tập trung vào giải quyết các vấn đề về mặt không gian, làm thế nào cho tối ưu nhất để đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch thành phố mang đậm bản sắc sông nước, đô thị thông minh…

Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương Cần Thơ, để thống nhất các nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung liên quan đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ, năng lượng..., đơn vị tư vấn cần lưu ý xác định tầm nhìn chiến lược của Thành phố về hình thành khu logistics hàng không, thành phố sân bay 10.000 ha để làm căn cứ khai thác các tiềm năng, lợi thế về thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại của thành phố sân bay, nhằm tập trung tuyên truyền, thu hút, phân bổ nguồn lực phát triển. Ðồng thời, cần bám sát Nghị quyết 59, Nghị quyết 45 để phác họa vai trò trung tâm thương mại, năng lượng cấp vùng của TP. Cần Thơ.

Trong khi đó, ông Trần Thái Nghiêm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, trong Quy hoạch chung, đơn vị tư vấn có thể xem xét bổ sung thêm nhiệm vụ quy hoạch hạ tầng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp…

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh, đơn vị tư vấn cần quan tâm đề xuất các nhiệm vụ quan trọng như quy hoạch thành phố sân bay 10.000 ha... Bên cạnh đó, cần quy hoạch các khu công nghiệp phù hợp theo định hướng khu công nghiệp xanh, công nghệ cao để Cần Thơ có thể góp phần vào việc giải quyết vấn đề lao động cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Huy Huỳnh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/can-tho-tap-trung-hoan-thien-quy-hoach-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-d165743.html