Cần Thơ thu ngân sách từ hải quan giảm 56%

Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách từ cơ quan hải quan của thành phố Cần Thơ là 110.611 tỷ đồng, đạt 22,12% dự toán Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao, giảm 55,94% so cùng kỳ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn TP Cần Thơ (GRDP) ước tăng 8,04% so cùng kỳ năm 2021, cao hơn tốc độ tăng 5,61% của 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, cả ba khu vực đều tăng so cùng kỳ (Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,28%; công nghiệp, xây dựng tăng 11,80%; dịch vụ tăng 7,62%, thuế sản phẩm tăng 2,40%.). Tăng trưởng GRDP của Cần Thơ cao hơn cả nước, đứng thứ 2/5 TP trực thuộc Trung ương và thứ 2/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều ngành, lĩnh vực có sự phát triển mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho hay, tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30/6/2022 theo dự toán được giao là 5.727 tỷ đồng, đạt 51,52% dự toán Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao, giảm 3,35% so cùng kỳ, trong đó, thu nội địa: 5.617 tỷ đồng, đạt 52,90% dự toán Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao, giảm 1,02% so với cùng kỳ. Trong đó có 10/15 nguồn thu đạt trên 50%. Thu hải quan là 110.611 tỷ đồng, đạt 22,12% dự toán Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao, giảm 55,94% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 30/6/2022 là 6.679 tỷ đồng, đạt 44,75% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 38,75% dự toán HĐND thành phố giao. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn cân đối ngân sách địa phương là 1.331 tỷ đồng, đạt 25,06% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 24,83% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 111,24% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục, hồ sơ giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại TP Cần Thơ, vốn ODA chiếm 40%, do cơ chế giải ngân vốn ODA còn chậm nên chi đầu tư xây dựng cơ bản chưa tương xứng tiềm năng. Chi thường xuyên đạt 2.907 tỷ đồng, đạt 58,78% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 44,84% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 13,93% so cùng kỳ.

Hải Nam

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/can-tho-thu-ngan-sach-tu-hai-quan-giam-56-d31110.html