Với 4 điểm tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương, tăng 1 điểm so với lần tổ chức thứ nhất (2007), ngày 13.4, lễ chính diễn ra tại Bảo tàng TP.Cần Thơ. Ngoài phần nghi lễ, còn có phần "Sân khấu hóa các truyền thuyết thời các vua Hùng" và "Theo dòng lịch sử".