Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần thực hiện hệ thống kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Đó là khuyến nghị quan trọng nhất được đưa ra trong Hội nghị tổng kết dự án Profqim “Thành lập và phát triển Trung tâm bảo đảm chất lượng tại 5 trường ĐH và góp phần bảo đảm chất lượng của hệ thống giáo dục ĐH ở Việt Nam”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/186858