Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cần thực hiện hệ thống kiểm định chất lượng trong giáo dục ĐH

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Dự án đã đào tạo được 31 chuyên gia đánh giá ngoài; triển khai đánh giá ngoài đối với 12 trường ĐH; phân tích góp ý, sửa chữa bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH của Việt Nam…

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=107969