Cần tổ chức lại hệ thống xe buýt

Gốc
Hệ thống các tuyến xe buýt hiện nay của TP chưa được tổ chức thành một mạng lưới khoa học, hiệu quả mà chỉ là các tuyến xe buýt có giao nhau ngẫu nhiên tại các giao lộ theo tuyến với nhau chứ chưa hình thành một mạng lưới có sự tính toán, bố trí cho hợp lý. Để hình thành mạng lưới xe buýt tại TPHCM theo tôi cần xác định các tiêu chí sau đây:

Tin nóng

Tin mới