Cẩn trọng chu kỳ tăng giá mới

Gốc
Phân tích về chỉ số giá tiêu dùng tháng 8, theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG), thành phần mùa vụ (lạm phát do yếu tố mùa vụ) đóng góp 0 điểm %, trong khi thành phần chu kỳ (lạm phát do yếu tố giá) đóng góp 0,1 điểm % vào lạm phát tổng thể của tháng 8, trong khi tháng 6 và tháng 7 thành phần chu kỳ đóng góp lần lượt -0,6 và -0,7 điểm % vào lạm phát tổng thể.

Cẩn trọng chu kỳ tăng giá mới - Ảnh 1

UBGSTCQG cảnh báo, đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy một chu kỳ tăng giá mới có thể bắt đầu trong những tháng tiếp theo, cần được theo dõi để kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ công trong những tháng tới nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Minh Thư

Tin nóng

Tin mới