Cần tuyển thêm 48.000 cán bộ ngành tài nguyên môi trường

Gốc
QĐND - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, theo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN &MT giai đoạn 2012 - 2020, thời gian tới, Bộ sẽ tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức, trình độ khác nhau từ mức 40% năm 2010 lên mức 70% năm 2020, trong đó ưu tiên đối với các lĩnh vực: Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, kinh tế ngành tài nguyên và môi trường.

QĐND - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, theo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN &MT giai đoạn 2012 - 2020, thời gian tới, Bộ sẽ tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức, trình độ khác nhau từ mức 40% năm 2010 lên mức 70% năm 2020, trong đó ưu tiên đối với các lĩnh vực: Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, kinh tế ngành tài nguyên và môi trường.

Ảnh minh họa/ Internet

Theo thống kê, trong giai đoạn 2012 - 2020, Bộ TN &MT cần tuyển thêm 48.000 cán bộ, trong đó lĩnh vực cần tuyển nhiều nhất là biển và hải đảo, tiếp đó là môi trường, đất đai, các lĩnh vực địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Đây là nguồn nhân lực chủ yếu để bổ sung, thay thế đội ngũ cán bộ nghỉ hưu trong thời gian tới.

Xuân Đức

Tin nóng

Tin mới