TT - Nhân đọc bài “Dân phá rừng, trưởng thôn từ chức” (Tuổi Trẻ ngày 8-10-2008), chúng tôi có một vài suy nghĩ xung quanh chuyện từ chức cần trao đổi. Thật ra thôn không phải là một cấp hành chính trong hệ thống chính quyền bốn cấp (xã - huyện - tỉnh - trung ương), thôn chỉ là cánh tay nối dài của xã, được xã giao một số nhiệm vụ để xử lý trên địa bàn cộng đồng dân cư.