Giadinh.net - Hành vi côn đồ của ông Đặng Tiến Bính (Thạch Kim - Lộc Hà - Hà Tĩnh) lợi dụng việc khiếu nại tố cáo (KNTC), đến nhà riêng ông Lê Văn Chất - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gây rối vào sáng ...