Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Càng cam chịu, càng bị bạo hành

Tình trạng bạo lực với phụ nữ xảy ra cả ở nông thôn và thành thị, trong mọi thành phần lao động. Trong số đó, 23% gia đình có hành vi bạo lực thể chất, 25% có bạo lực về tinh thần, 30% phụ nữ bị ép buộc quan hệ tình dục.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/245321.asp