QĐND - Tuy chưa một lần được gọi là thầy, nhưng họ vẫn đứng trên bục giảng, vẫn giáo án, bảng viết và phấn trắng. Và những bài giảng của họ vẫn soi sáng, lay động bao tâm hồn chiến sĩ. Họ chính là những cán bộ, sĩ quan ở các đơn vị cơ sở. Họ vừa là cán bộ chỉ huy, quản lý bộ đội vừa là người trực tiếp giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, tình cảm và hành động cho mọi quân nhân trong đơn vị.

Tình cờ khi tôi được “dự” một buổi lên lớp chính trị cho chiến sĩ mới của Trung úy Nguyễn Văn Khá, Chính trị viên Đại đội 20, Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7). Tiết học diễn ra sôi nổi, nghiêm túc. Các vấn đề được Khá trình bày lô-gích, giải thích phân tích rõ ràng, dễ hiểu; các nội dung đều có dẫn chứng chứng minh và liên hệ thực tế đơn vị hết sức sinh động, phù hợp. Tranh thủ trong giờ giải lao, Khá tâm sự: “Tôi vừa mới ra trường, còn ít kinh nghiệm, nên đứng trước bộ đội đôi lúc vẫn còn “run” lắm. Nhưng nhờ các anh đi trước kèm cặp, trao đổi kinh nghiệm, mặt khác, đơn vị còn thường xuyên tổ chức thông qua giáo án, bình giảng, tổ chức thi soạn giáo án, thi giảng bài… do vậy, dần dần tôi cũng thấy tự tin hơn khi đứng trên bục giảng”.

Còn Thượng úy Nguyễn Thành Miên, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 6, giáo viên chính trị giỏi cấp Quân khu thì vui vẻ cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi lên lớp huấn luyện chính trị cho bộ đội khoảng 10 bài. Nội dung đều là những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, truyền thống và nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, đơn vị… vì thế, đòi hỏi ở người cán bộ rất cao. Bởi chính thông qua các buổi học tập, giúp người chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tự giác trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cái khó nhất của đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị chính là kiến thức sư phạm. Tuy nhiên, chúng tôi luôn động viên nhau: Càng khó, càng phải phấn đấu”.

Qua tìm hiểu thực tế ở Sư đoàn 5, chúng tôi còn được biết, hạ sĩ quan, chiến sĩ - đối tượng giáo dục chính trị trình độ không đồng đều, lại ở nhiều vùng miền khác nhau, nên việc giảng dạy của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp gặp không ít khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Trung Thủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 cho biết: “Cái khó của đội ngũ giáo viên chúng tôi là lên lớp cùng một nội dung nhưng các đối tượng đều phải hiểu và nắm chắc vấn đề. Vì thế, người dạy phải có kiến thức tổng hợp, cập nhật kịp thời những thông tin, đưa ra những dẫn chứng minh họa phong phú, dễ hiểu. Hơn nữa vừa là giáo viên, vừa là cán bộ quản lý trực tiếp bộ đội nên chúng tôi còn phải luôn gương mẫu trong lời nói, việc làm, tác phong công tác, sinh hoạt. Đó chính là phương pháp giáo dục hiệu quả nhất để mọi quân nhân học tập và noi theo. Đồng thời, chúng tôi còn chú trọng kết hợp giữa giáo dục chính trị với các nhiệm vụ huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hóa… qua đó, nâng cao phẩm chất và năng lực toàn diện cho mỗi quân nhân”.

Khó có thể nói hết những trăn trở, vất vả của đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở. Bởi, họ vừa là những người chỉ huy, vừa là những người trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện chiến sĩ trở thành những quân nhân mẫu mực. Tuy vậy, tôi vẫn thấy trong ánh mắt của họ ánh lên niềm tin, sự nhiệt huyết….

Nguyễn Văn Bắc