Nhiều hộ nghèo ở TPHCM chỉ biết trông chờ vào những phần quà Tết của phường, nhưng phường lại khó khăn do các doanh nghiệp làm ăn thất bát, không ủng hộ được nhiều