Căng thẳng điện mùa khô

Hanoinet- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rất có thể sẽ lại phải đối phó với một mùa khô căng thẳng về cân đối điện năng

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=28679