Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, chỉ trong ngày 6-11 đã có tới 146 bệnh nhân mắc dịch tiêu chảy cấp (tăng 31 trường hợp so với một ngày trước đó).