(HNM) - Tính đến năm 2007, tổng số người mắc bệnh nghề nghiệp được báo cáo là 23.164 người. Dự báo đến năm 2010, con số này sẽ lên đến hơn 30.000 người. Mới đây, tại diễn đàn quốc gia về sức khỏe môi trường do Cục Bảo vệ môi trường tổ chức, người ta đã cảnh báo tỷ lệ người mắc bệnh nghề nghiệp ngày càng gia tăng.