Cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn từ Bitcoin

Gốc

Đồng tiền điện tử Bitcoin là một tài sản có tính đầu cơ cao và rất không ổn định. Đây là nhận định được Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra ngày 22/2, trong đó cảnh báo Bitcoin vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiếu tính hiệu quả trong giao dịch.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/canh-bao-ve-nhung-rui-ro-tiem-an-tu-bitcoin-204514.htm