Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cảnh báo về việc “liên kết xuất bản”

Báo Tiền Phong
Gốc

Ngày 4.12, Bộ Thông tin và Truyền thông có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Nhà xuất bản Đà Nẵng (NXB) để kiện toàn lại tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Xuất bản. * Nhiều bất cập trong liên kết xuất bản

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081209231456.aspx