Cảnh cáo các dự án chậm tiến độ

Gốc
Trước tình trạng hàng loạt dự án thủy điện, điện gió, sản xuất vật liệu xây dựng… được cấp giấy phép đầu tư đã lâu nhưng chậm triển khai hoặc kéo dài thi công gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng môi trường đầu tư, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Khói bụi ở một mỏ khai thác vật liệu xây dựng

CôngThương - UBND tỉnh Quảng Trị đã triệu tập các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra rà soát các dự án chậm tiến độ trên một số lĩnh vực trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh Quảng Trị đã cảnh cáo các dự án thủy điện đầu tư chậm tiến độ, buộc chủ đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ và chứng minh được nguồn vốn pháp lý, nếu không sẽ bị thu hồi. Về các dự án điện gió, cuối năm 2013 UBND tỉnh quyết định sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư tại các dự án Trại điện gió Hướng Linh, Phong Điện 1, Phong Điện 2.

Tương tự, ở các dự án sản xuất vật liệu trên địa bàn, hầu hết các dự án sản xuất gạch không nung đều đã triển khai xây dựng. Trong đó nhiều dự án khai thác, chế biến cát, mỏ làm vật liệu xây dựng đều chậm so với thời hạn quy định của các giấy chứng nhận đầu tư đã cấp...

UBND tỉnh còn chỉ đạo các sở ngành liên quan rà soát các dự án đầu tư ở khu công nghiệp Nam Đông Hà, nếu dự án nào đầu tư không đúng mục đích được cấp phép thì tiến hành thu hồi.

Đồng thời UBND ra quyết định số 1332/QĐ-thông báo công khai danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó có 3 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là Nhà máy chế biến cà phê- Công ty TNHH MTV Thương Phú (thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa); Nhà máy chế biến cà phê- Hợp tác xã bản địa Khe Sanh (thôn Phùng Lâm, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) và Nhà máy tinh bột sắn Hải Lăng (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng). 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường là: Xưởng tái chế đùn hạt nhựa- Công ty TNHH MTV Cường Anh (Cụm công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh); Nhà máy sản xuất giấy- Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ (Cụm công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh); Cơ sở tái chế bao bì thuộc Doanh nghiệp tư nhân Anh Huy (Cụm công nghiệp Đông Lễ, thành phố Đông Hà) và Nhà máy chế biến cao su thuộc Công ty Cổ phần cao su Trường Sơn (Xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh).

Quyết định đưa ra “tối hậu thư”: Trước ngày 30/12/2013 các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải đầu tư hệ thống xử lý và các biện pháp liên quan để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nếu không sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trần Minh Tích

Khói bụi ở một mỏ khai thác vật liệu xây dựng

PHẢN HỒI

Tin nóng

Tin mới