Cảnh cáo Chủ tịch Hội nông dân Đồng Tháp vì sai phạm trong quản lý tài chính

Ngày 29/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp thông tin, vừa mới quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Nguyện, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp, với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp từ năm 2018 đến cuối quý 1 năm 2021, ông Nguyễn Văn Nguyện đã vi phạm một số điều trong quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân Việt Nam tỉnh; Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; một số quy định của pháp luật và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về quản lý, sử dụng tài chính và là người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm tại Cơ quan Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Với những vi phạm nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Nguyện bằng hình thức Cảnh cáo.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Ngọc Lợi bằng hình thức Cách chức Ủy viên Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Chi ủy viên Chi bộ cơ sở Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Hồ Ngọc Lợi, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam tỉnh với vai trò được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, điều hành các nguồn kinh phí của Hội Nông dân Việt Nam tỉnh từ năm 2018 đến cuối quý 1 năm 2021, ông Hồ Ngọc Lợi đã vi phạm một số điều trong Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân Việt Nam tỉnh; Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; một số quy định của pháp luật và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về quản lý, sử dụng tài chính và chịu trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm tại Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng quyết định thi hành kỷ luật Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức cảnh cáo. Thông báo nêu rõ, trong công tác lãnh đạo từ năm 2018 đến cuối quý 1 năm 2021, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tỉnh đã thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam tỉnh; buông lỏng vai trò lãnh đạo công tác kiểm tra đối với các thành viên Đảng đoàn; không yêu cầu các thành viên Đảng đoàn báo cáo việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo Quy chế làm việc của Đảng đoàn, dẫn đến nhiều thành viên Đảng đoàn có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/canh-cao-chu-tich-hoi-nong-dan-dong-thap-vi-sai-pham-trong-quan-ly-tai-chinh-post959834.vov