Đạo diễn Việt Linh từ Pháp về nước, đi xem vở Cánh đồng bất tận, thấy yêu thích, bèn đem giới thiệu với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris. Thế là trung tâm viết thư mời anh em nghệ sĩ sang biểu diễn.

Vietnam Airlines nhận tài trợ vé máy bay cho đoàn, những chi phí khác thì đạo diễn Việt Linh đang tìm nguồn hỗ trợ. Dự kiến tháng 4.2010, Cánh đồng bất tận mới sang Paris được, và có thể sang cả Đức, Hà Lan. (H.Kim)