Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo có liên quan đến kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn ngày 25.4 mới đây.

Tại kỳ thi này đã có 10.678 thí sinh đạt yêu cầu, ít hơn hạn ngạch Hàn Quốc phân bổ cho VN (12.500 chỉ tiêu) nhưng Bộ Lao động Hàn Quốc không cho phép người lao động chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất chế tạo sang các ngành khác, cũng không hạ điểm chuẩn. Do đó, các thông tin về hạ điểm chuẩn hoặc có thể chuyển đổi ngành đã đăng ký là hành vi lừa đảo. Thái Sơn