Cảnh khốn cùng ở vùng vỡ đê

Hai năm liên tiếp xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bị vỡ đê khiến đời sống người dân nơi đây khó khăn chồng chất. Mọi cố gắng, tích góp bao nhiêu năm đã bị nước cuốn sạch

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/245130.asp