Hoảng loạn vì lửa lan tới gần, nhiều người vội vàng nhảy từ các cửa sổ của tòa nhà công đoàn ở thành phố Odessa, Ukraina hôm 2/5.