Cảnh nhào lộn, biến hóa trong phim bom tấn được thực hiện ra sao?

Gốc
Các nhà làm phim đã sử dụng kỹ thuật, kỹ xảo hậu kỳ thông qua VFX để hình ảnh đồ họa lên phim trở nên khác biệt và thật hơn.

Ái Duyên - Ngân Phạm

Tin nóng

Tin mới