Cảnh sát 113 ngăn chặn kịp thời một trận “huyết chiến”

(CATP) 10 giờ đêm 22-6-2008 tại quán cà phê Phú Thảo (giáp ranh giữa các phường Quang Trung và Lê Mao, TP. Vinh) đột nhiên xuất hiện một nhóm thanh niên đi trên 4 xe máy bịt kín mặt với kiếm, mã tấu sáng loáng nhảy vào đâm chém...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-27.2401472593