Cảnh sát biển đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

Gốc
(Chinhphu.vn) - Hệ thống tổ chức của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm Cục Cảnh sát biển và các đơn vị trực thuộc, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định biên chế, trang bị và nhiệm vụ cụ thể.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008. Trực thuộc Cục cảnh sát biển là các vùng Cảnh sát biển từ 1 đến 4 lần lượt quản lý các vùng biển và thềm lục địa: Từ cửa sông Bắc Luân (Quảng Ninh) đến đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); từ đảo Cồn Cỏ đến Cù Lao Xanh (Bình Định); từ Cù Lao Xanh đến bờ Bắc cửa Định An (Trà Vinh); từ bờ Bắc cửa Định An đến Hà Tiên (Kiên Giang). Nghị định quy định lực lượng Cảnh sát biển tiến hành công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, tội phạm trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của Luật An ninh quốc gia và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Các cá nhân, tổ chức và phương tiện hoạt động trên vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Vietnam Marine Polie. Hà Lực (Nguồn: Nghị định 86/2009/NĐ-CP)

Tin nóng

Tin mới