Đối chiếu với quy định nêu trên, Cảnh sát cơ động chỉ có quyền kiểm tra hành chính khi thấy đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mà không có thẩm quyền xử phạt đối với việc bảo hiểm cho xe máy hết hạn

Hỏi: Khi cảnh sát cơ động̣ ng dừng xe kiểm tra hành chính, giấy tờ bằng lái xe đầy đủ nhưng chỉ có bảo hiểm xe máy không hợp lệ do hết thời gian hiệu lực. Trong trường hợp như vậy cảnh sát cơ động có quyền lập biên bản xử phạt hành chính không?

 (Thanh Xuân - Bắc Giang)

Canh sat co dong co quyen lap bien ban xu phat hanh chinh hay khong? - Anh 1

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Liên quan tới vấn đề anh (chị) hỏi, chúng tôi xin trích dẫn Điều 68 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt như sau:

 "4. Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định này như sau:

a) Điểm đ, Điểm i Khoản 1; Điểm g, Điểm h Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h Khoản 4; Điểm b Khoản 5; Điểm b, Điểm d Khoản 7; Khoản 8; Khoản 9; Khoản 10 Điều 5;

b) Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm o Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm i, Điểm k, Điểm m Khoản 4; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm e Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8; Khoản 9 Điều 6;

c) Điểm b, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i Khoản 2; Điểm b, Điểm d, Điểm đ Khoản 3; Điểm d, Điểm e, Điểm g Khoản 4; Điểm b, Điểm c Khoản 5; Điểm a Khoản 6; Khoản 7; Khoản 8 Điều 7;

d) Điểm c, Điểm e, Điểm g Khoản 1; Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4 Điều 8;

đ) Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12; e) Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 15;

g) Điều 18, Điều 20;

h) Điểm b Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 6 Điều 23;

i) Điều 26, Điều 29;

k) Khoản 4, Khoản 5 Điều 31; Điều 32, Điều 34;

l) Điều 46, Điều 48, Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 66, Điều 67".

Theo thông tin mà anh (chị) cung cấp, thì anh (chị) thực hiện việc điều khiển phương tiện giao thông là xe máy, bảo hiểm xe máy đã hết hạn. Xét theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP thì trường hợp của anh (chị) sẽ bị xử lý theo điểm a khoản 2 Điều 21 quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau:

"1. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô.

2. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực".

Đối chiếu với quy định nêu trên, Cảnh sát cơ động chỉ có quyền kiểm tra hành chính khi thấy đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mà không có thẩm quyền xử phạt đối với việc bảo hiểm cho xe máy của anh (chị) hết hiệu lực, trường hợp này, sau khi kiểm tra hành chính và phát hiện bảo hiểm cho xe máy của anh (chị) hết hiệu lực thì Cảnh sát cơ động có quyền lập biên bản về hành vi vi phạm và báo với Cảnh sát giao thông để xử lý.

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest (Tổng đài tư vấn 1900 6198)