(CATP) Những hành khách quen thói cư xử xấu trên tuyến giao thông công cộng của Yokohama, Nhật Bản sắp có nguy cơ bị phạt bởi “cảnh sát xã giao” mới được triển khai trên tàu điện ngầm (ảnh). Hành khách sẽ được yêu cầu...