Cạnh tranh bằng khuyến mại

Gốc
(HNMO) - Từ khi dịch vụ viễn thông không còn độc quyền trên thị trường Việt Nam thì người tiêu dùng là người được hưởng lợi nhiều nhất do các nhà cung cấp dịch vụ đua nhau giảm cước và đưa ra nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng.

Tin nóng

Tin mới