Trong năm tới, Canon sẽ thành lập và đưa vào hoạt động một trung tâm sửa chữa ngay tại Việt Nam...