Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Canon Việt Nam chi nhánh Tiên Sơn có mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất với 65,18 triệu đồng.

Nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu có bình quân mức thưởng cao nhất trong 4 nhóm với 3,8 triệu đồng một người.

Như vậy, người lao động có mức thưởng Tết cao nhất ở tỉnh Bắc Ninh tương đương so với Hà Nội. Nhóm các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại địa phương này có mức thưởng bình quân đạt 3,46 triệu đồng một người, cao thứ 2 trong số 4 nhóm doanh nghiệp.

Mức thưởng cao nhất trong nhóm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, cổ phần không có vốn góp của Nhà nước là 30,45 triệu đồng thuộc về Tổng giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh. Đây cũng là cá nhân có mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất tỉnh với 30,5 triệu đồng.

Nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu có bình quân mức thưởng cao nhất trong 4 nhóm với 3,8 triệu đồng một người. Cá nhân được thưởng cao nhất trong khối này chỉ là 10 triệu đồng.

Nhóm doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, mức thưởng Tết âm trung bình thấp nhất, chỉ đạt khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2013, đây lại là nhóm có mức lương bình quân khá cao với 5 triệu đồng một người. Người có mức lương cao nhất năm qua ở khu vực này là Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam với 69 triệu đồng.

Ở khối FDI, mức lương cao nhất được trả là 60 triệu đồng một tháng tại Công ty TNHH Canon Việt Nam chi nhánh Tiên Sơn.

Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, cổ phần không có vốn góp của Nhà nước

Doanh nghiệp FDI

Số doanh nghiệp khảo sát 7 11 100 50
Tổng số lao động được khảo sát 2.056 3.214 1.929 63.304
Tiền lương bình quân 2013
Cao nhất

37.260.000

Giám đốc Chi nhánh Viettel Bắc Ninh

69.000.000

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco

35.000.000

Công ty TNHH Việt Nam DongYun Plate Making Miền Bắc

60.000.000

Công ty TNHH Canon Việt Nam chi nhánh Tiên Sơn

Bình quân 5.623.000 5.009.000 4.420.000 4.322.000
Thấp nhất 1.400.000 2.100.000 2.247.000 2.247.000
Tiền thưởng Tết Dương
Cao nhất

3.000.000

Chi nhánh Viettel Bắc Ninh

500.000

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco

30.446.000

Tổng giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

3.000.000

Công ty cổ phần sản xuất Sông Hồng

Bình quân 521.000 200.000 506.000 200.000
Tiền thưởng Tết Âm lịch
Cao nhất

10.000.000

Chi nhánh Viettel Bắc Ninh

3.100.000

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco

30.446.000

Tổng giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

65.183.000

Công ty TNHH Canon Việt Nam chi nhánh Tiên Sơn

Bình quân 3.813.000 2.000.000 2.885.000 3.457.000

Đơn vị: đồng

Theo VnExpress