UBND tỉnh Cao Bằng đã bổ nhiệm một số trường hợp không đủ điều kiện vào chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị tỉnh rà soát lại, nếu không phù hợp cần miễn nhiệm ngay.

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố một số sai phạm trong việc quản lý, tuyển dụng biên chế công chức cơ quan hành chính tại UBND tỉnh Cao Bằng, từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2016.

Cụ thể, tỉnh tổ chức hai kỳ thi và tuyển được 87 công chức. Song kế hoạch tuyển dụng lại không nêu số lượng biên chế công chức từng cơ quan, vị trí việc làm. UBND tỉnh thêm điều kiện dự tuyển, cộng điểm ưu tiên không phù hợp. Trong thông báo tuyển dụng cũng không nêu nội dung, thời gian, địa điểm thi tuyển. Hội đồng tuyển dụng công chức được lập trước khi hết hạn nhận hồ sơ. Đề thi, đáp án lẫn việc chấm thi có sai sót.

Một số trường hợp được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng không đủ điều kiện, như thiếu trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ. Một số trình tự chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Trong thời gian trên, UBND tỉnh Cao Bằng cũng tiếp nhận 37 trường hợp không qua thi tuyển. Một số cơ quan còn sử dụng 24 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước không đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng làm đúng quy định về tuyển dụng công chức. Tỉnh cần rà soát lại tiêu chuẩn chức danh đối với những công chức được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý. Cán bộ nào chưa đáp ứng được thì phải đào tạo, bồi dưỡng lại; ai không đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm thì miễn nhiệm ngay.

Đồng thời, chấm dứt việc dùng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến những sai phạm trên để xử lý.

Theo Thái Mạc/VnExpress