CAO BẰNG: CỬ TRI VÙNG CAO BẢO LẠC CHỜ ĐÓN NGÀY BẦU CỬ

Gốc
Để những thông tin cơ bản nhất về ngày hội lớn của toàn dân đến được với cử tri, nhất là cử tri đồng bào DTTS ở vùng sâu vùng xa, các địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri hiểu và có trách nhiệm với lá phiếu của mình, trong đó với trên 36.000 cử tri, huyện vùng cao Bảo Lạc đang tích cực triển khai nhiều hoạt động.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh

Cốc Pàng là xã vùng sâu vùng xa khó khăn nhất của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Địa hình, ngôn ngữ, trình độ dân trí là những khó khăn ảnh hưởng đến việc đảm bảo đầy đủ, an toàn cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định công tác tuyên truyền để đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử là khâu quan trọng, vì vậy trong các phiên họp của Ủy ban bầu cử xã Cốc Pàng, những thông tin tuyên truyền, định hướng chỉ đạo đã được triển khai đến từng thành viên. Đồng thời, danh sách, tiểu sử của từng ứng cử viên cũng được thông tin đến cử tri.

Ông Sầm Văn Vậy, Chủ tịch MTTQ xã Cốc Pàng chia sẻ, những ứng cử viên được lựa chọn có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động và được nhân dân hết sức tín nhiệm.

Triển khai công tác bầu cử tại xã Cốc Pàng

Không chỉ tại Cốc Pàng, những xã khác tại huyện Bảo Lạc đều thuộc địa bàn khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô chiếm đa số. Chưa kể với điều kiện địa hình chia cắt, trình độ dân trí và kiến thức pháp luật còn ở mức thấp, không đồng đều nên công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được huyện đặc biệt quan tâm. Nhiệm kỳ 2021-2026, Bảo Lạc được ấn định bầu 32 đại biểu HĐND huyện, 337 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn huyện có 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 98 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã lập danh sách những người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã. Các đại biểu đảm bảo về cơ cấu, số lượng, thành phần theo Luật quy định.

Nhằm thực hiện tốt các nội dung trong công tác bầu cử, bảo đảm tiến độ và thời gian, huyện Bảo Lạc đã xây dựng kế hoạch, đồng thời phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Ban Chỉ đạo Bầu cử; thành lập Ủy ban Bầu cử, các tổ phụ trách, các tiểu ban giúp việc. Công tác tuyên truyền về bầu cử, chuẩn bị nhân sự đúng theo tiêu chuẩn quy định. Các mốc thời gian chuẩn bị cho bầu cử được thực hiện nghiêm túc.

\

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử huyện Bảo Lạc

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng nhận định, với những điều kiện khó khăn và đặc thù của địa phương, lãnh đạo huyện xác định cần có những giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền đến bà con, nhất là bà con vùng sâu vùng xa. Huyện Bảo Lạc thành lập các đoàn kiểm tra, vừa đôn đốc giám sát, vừa hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cở cơ sở. Trong đó, hiện nay khó khăn nhất là cử tri đồng bào Mông, Dao ở những điểm xóm vùng sâu vùng xa. Các cấp chính quyền địa phương huyện Bảo Lạc đang nỗ lực phối hợp cùng các lực lượng công an, biên phòng bám nắm địa bàn, hướng mạnh về cơ sở.

Hiểu rõ đặc thù địa phương với nhiều khó khăn nên huyện Bảo Lạc đang triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các bước, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử. Với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với công tác triển khai nhịp nhàng, chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Nguồn Quốc Hội https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55231