Ngày 7.4.2011, Sở KH&CN Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây đào cảnh tạo cảnh quan và một số loài cây ăn quả khác tại Khu di tích lịch sử Pác Bó” do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Giang, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì cuộc họp.

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra: Đã nghiên cứu, trồng thử nghiệm 2 ha các giống đào ăn quả và giống hồng xen với các giống đào hoa tạo cảnh quan với 12 hộ tham gia thực hiện mô hình. Trong đó, đã trồng 600 cây đào pháp, 1.300 cây đào bích, 150 cây đào bạch, 550 cây đào phai, 100 cây hồng Bắc Kạn, 400 cây hồng Quang Ju, 100 cây hồng không hạt Pác Bó. Qua theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống hồng và đào cho thấy đào bích và đào phai có khả năng sinh trưởng tốt, chiều dài lộc, số lộc trên cây, đường kính cành thuần thục cao hơn so với đào pháp và đào bạch. Các giống hồng sinh trưởng chậm hơn các giống đào, trong đó, hồng Quang Ju và hồng không hạt Bắc Kạn sinh trưởng kém hơn hồng Pác Bó. Theo số liệu năm 2009, tỷ lệ ra hoa của đào bích là 21,38%, đào phai 13,01%, đào bạch 9,3%... Thành công của đề tài có tính khả thi, mở ra hướng ứng dụng mới vào thực tiễn của khu di tích, qua đó nâng cao nhận thức, tư duy của người dân về chuyển đổi cây lương thực sang các loại cây trồng khác đem lại hiệu quả KT-XH cho người dân vừa góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp khu vực khu di tích Pác Bó, phục vụ nhu cầu thăm quan của du khách trong và ngoài tỉnh. Đề tài được Hội đồng đánh giá và nghiệm thu xếp loại khá. Hoàng Thị Hà (Sở KH&CN Cao Bằng)