Sáng nay (27/3), UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội.