Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (10): Hai trường 'lùm xùm' chung một chủ tịch

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (10): Hai trường 'lùm xùm' chung một chủ tịch

Thanh kiểm tra hơn 100 trường sau loạt bài 'Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược'

Thanh kiểm tra hơn 100 trường sau loạt bài 'Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược'

Đưa cao đẳng về Bộ GD quản lý là một giải pháp khắc phục lùm xùm về đào tạo

Đưa cao đẳng về Bộ GD quản lý là một giải pháp khắc phục lùm xùm về đào tạo

Thanh tra đột xuất hai trường cao đẳng nghi cấp bằng tốt nghiệp không qua đào tạo

Thanh tra đột xuất hai trường cao đẳng nghi cấp bằng tốt nghiệp không qua đào tạo

Thanh tra hai trường cao đẳng nghi cấp bằng không qua đào tạo

Thanh tra hai trường cao đẳng nghi cấp bằng không qua đào tạo

Thanh tra đột xuất hai trường Cao đẳng Y dược nghi cấp bằng tốt nghiệp không cần qua đào tạo

Thanh tra đột xuất hai trường Cao đẳng Y dược nghi cấp bằng tốt nghiệp không cần qua đào tạo

Từ dối trá trong đào tạo y dược, cần xem lại quản lý hệ thống trường cao đẳng

Từ dối trá trong đào tạo y dược, cần xem lại quản lý hệ thống trường cao đẳng

Từ khi giao cao đẳng về Bộ LĐ khiến hệ thống GDNN không chủ động được đầu vào

Từ khi giao cao đẳng về Bộ LĐ khiến hệ thống GDNN không chủ động được đầu vào

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (9): Bộ LĐ-TB&XH lập đoàn thanh tra, Bộ Công an vào cuộc

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (9): Bộ LĐ-TB&XH lập đoàn thanh tra, Bộ Công an vào cuộc

Sở Y tế Phú Thọ thanh tra công tác đào tạo tại Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Sở Y tế Phú Thọ thanh tra công tác đào tạo tại Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Thanh tra Sở Y tế Phú Thọ chưa phát hiện sai phạm tại Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ

Thanh tra Sở Y tế Phú Thọ chưa phát hiện sai phạm tại Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (8): 'Do nhân viên ở dưới'

Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược (8): 'Do nhân viên ở dưới'

Báo cáo kết quả ban đầu: CĐ Y tế Phú Thọ không liên kết đào tạo như báo chí nêu

Báo cáo kết quả ban đầu: CĐ Y tế Phú Thọ không liên kết đào tạo như báo chí nêu

Ba trường Y dược phải báo cáo về thông tin cấp bằng tốt nghiệp không qua đào tạo trong ngày 26/8

Ba trường Y dược phải báo cáo về thông tin cấp bằng tốt nghiệp không qua đào tạo trong ngày 26/8

Yêu cầu 3 trường cao đẳng y dược làm rõ phản ánh 'cấp bằng không qua đào tạo'

Yêu cầu 3 trường cao đẳng y dược làm rõ phản ánh 'cấp bằng không qua đào tạo'

Yêu cầu 3 trường đào tạo y dược làm rõ việc không học vẫn được cấp bằng

Yêu cầu 3 trường đào tạo y dược làm rõ việc không học vẫn được cấp bằng

Yêu cầu 3 trường cao đẳng báo cáo việc dối trá trong đào tạo y dược

Yêu cầu 3 trường cao đẳng báo cáo việc dối trá trong đào tạo y dược

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp chỉ đạo 'khẩn' về quy trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp đào tạo Y Dược

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp chỉ đạo 'khẩn' về quy trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp đào tạo Y Dược