Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Đồng hành cùng học sinh lựa chọn hướng đi sau tốt nghiệp THCS

Đồng hành cùng học sinh lựa chọn hướng đi sau tốt nghiệp THCS

Báo Giáo Dục & Thời Đại
13 giờ
Sáng tạo triển khai hiệu quả hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp

Sáng tạo triển khai hiệu quả hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp

Báo Giáo Dục & Thời Đại
31/1/2023
Tăng cường chức năng kiểm tra, đánh giá trong giáo dục hướng nghiệp

Tăng cường chức năng kiểm tra, đánh giá trong giáo dục hướng nghiệp

Báo Giáo Dục & Thời Đại
31/1/2023
Trắc nghiệm hướng nghiệp tạo cơn sốt cho giới trẻ

Trắc nghiệm hướng nghiệp tạo cơn sốt cho giới trẻ

Báo Giáo Dục & Thời Đại
31/1/2023
Câu hỏi tham khảo trắc nghiệm để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

Câu hỏi tham khảo trắc nghiệm để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

Báo Giáo Dục & Thời Đại
31/1/2023
Trường học chủ động phân luồng, hướng nghiệp sớm cho học sinh từ THCS

Trường học chủ động phân luồng, hướng nghiệp sớm cho học sinh từ THCS

Báo Giáo Dục & Thời Đại
27/1/2023
Chú trọng chức năng tổ chức trong hướng nghiệp

Chú trọng chức năng tổ chức trong hướng nghiệp

Báo Giáo Dục & Thời Đại
23/1/2023
7 nguyên tắc cần đảm bảo của mục tiêu giáo dục hướng nghiệp

7 nguyên tắc cần đảm bảo của mục tiêu giáo dục hướng nghiệp

Báo Giáo Dục & Thời Đại
20/1/2023
Xác định nhu cầu của học sinh trong hướng nghiệp

Xác định nhu cầu của học sinh trong hướng nghiệp

Báo Giáo Dục & Thời Đại
20/1/2023
Chú trọng lập kế hoạch giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên

Chú trọng lập kế hoạch giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên

Báo Giáo Dục & Thời Đại
20/1/2023
Các cấp Đoàn ở Hà Tĩnh đẩy mạnh hướng nghiệp cho học sinh

Các cấp Đoàn ở Hà Tĩnh đẩy mạnh hướng nghiệp cho học sinh

Báo Giáo Dục & Thời Đại
14/1/2023
Hướng nghiệp cho học sinh bằng mô hình trải nghiệm môi trường đại học

Hướng nghiệp cho học sinh bằng mô hình trải nghiệm môi trường đại học

Báo Giáo Dục & Thời Đại
13/1/2023
Giáo dục hướng nghiệp tại Quảng Ninh tăng cường gắn kết 3 nhà

Giáo dục hướng nghiệp tại Quảng Ninh tăng cường gắn kết 3 nhà

Báo Giáo Dục & Thời Đại
12/1/2023
Định hướng nghề nghiệp sớm giúp học sinh phát huy sở trường

Định hướng nghề nghiệp sớm giúp học sinh phát huy sở trường

Báo Giáo Dục & Thời Đại
12/1/2023
Vĩnh Phúc hướng nghiệp giúp học trò chọn nghề hợp bản thân

Vĩnh Phúc hướng nghiệp giúp học trò chọn nghề hợp bản thân

Báo Giáo Dục & Thời Đại
12/1/2023
Sáu kĩ năng tư vấn hướng nghiệp

Sáu kĩ năng tư vấn hướng nghiệp

Báo Giáo Dục & Thời Đại
12/1/2023
Hoạt động giúp học sinh tăng nhận thức về nghề nghiệp

Hoạt động giúp học sinh tăng nhận thức về nghề nghiệp

Báo Giáo Dục & Thời Đại
12/1/2023
Phú Thọ tích cực hướng nghiệp để học sinh có tương lai tươi sáng

Phú Thọ tích cực hướng nghiệp để học sinh có tương lai tươi sáng

Báo Giáo Dục & Thời Đại
12/1/2023