Âm mưu trục lợi hơn 60 tỷ đồng của cựu sếp Dược Cửu Long

Âm mưu trục lợi hơn 60 tỷ đồng của cựu sếp Dược Cửu Long

Ông Trương Quốc Cường liên quan gì đến vụ án ở Dược Cửu Long

Ông Trương Quốc Cường liên quan gì đến vụ án ở Dược Cửu Long

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị truy tố liên quan sai phạm gây thiệt hại 3,8 triệu USD

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị truy tố liên quan sai phạm gây thiệt hại 3,8 triệu USD

Truy tố cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Truy tố cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Truy tố nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Truy tố nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Truy tố cựu thứ trưởng Cao Minh Quang

Truy tố cựu thứ trưởng Cao Minh Quang

Biển thủ hơn 3,8 triệu USD trong vụ Dược Cửu Long

Biển thủ hơn 3,8 triệu USD trong vụ Dược Cửu Long

Chuyện tiêu hơn 3,8 triệu USD vụ cựu thứ trưởng Cao Minh Quang bị truy tố

Chuyện tiêu hơn 3,8 triệu USD vụ cựu thứ trưởng Cao Minh Quang bị truy tố

Vụ 'biển thủ' 3,8 triệu USD, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị truy tố

Vụ 'biển thủ' 3,8 triệu USD, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị truy tố

Truy tố nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Truy tố nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Cựu lãnh đạo Dược Cửu Long hợp thức hồ sơ, 'che giấu' hơn 3,8 triệu USD

Cựu lãnh đạo Dược Cửu Long hợp thức hồ sơ, 'che giấu' hơn 3,8 triệu USD

Truy tố ông Cao Minh Quang trong vụ gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD

Truy tố ông Cao Minh Quang trong vụ gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Truy tố nguyên Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang trong vụ thuốc Tamiflu

Truy tố nguyên Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang trong vụ thuốc Tamiflu

4 bị can phối hợp che giấu hơn 3,8 triệu USD của nhà nước

4 bị can phối hợp che giấu hơn 3,8 triệu USD của nhà nước

Vụ sản xuất thuốc Tamiflu: Truy tố cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang và 8 đồng phạm gây thiệt hại hơn 61 tỷ đồng

Vụ sản xuất thuốc Tamiflu: Truy tố cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang và 8 đồng phạm gây thiệt hại hơn 61 tỷ đồng

VKSND tối cao truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, Cao Minh Quang

VKSND tối cao truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, Cao Minh Quang

Đường đi lắt léo của 3,8 triệu USD liên quan cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang

Đường đi lắt léo của 3,8 triệu USD liên quan cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang