Đẩy nhanh kiểm đếm, giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam đoạn Hà Tĩnh

Đẩy nhanh kiểm đếm, giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam đoạn Hà Tĩnh

Kiến nghị 'rót' hơn 76.000 tỷ đồng vốn ngân sách làm cao tốc đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi

Kiến nghị 'rót' hơn 76.000 tỷ đồng vốn ngân sách làm cao tốc đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi

Đề xuất đầu tư 7.643 tỷ đồng xây 35 km cao tốc Hàm Nghi - Bãi Vọt

Đề xuất đầu tư 7.643 tỷ đồng xây 35 km cao tốc Hàm Nghi - Bãi Vọt

Xác định vị trí xây trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Xác định vị trí xây trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Sắp cán đích cắm mốc thực địa giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Sắp cán đích cắm mốc thực địa giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Hà Tĩnh dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

Can Lộc đề xuất điều chỉnh thiết kế tại nút giao cao tốc Bắc - Nam với đường huyện 35

Can Lộc đề xuất điều chỉnh thiết kế tại nút giao cao tốc Bắc - Nam với đường huyện 35

Hà Tĩnh tiếp nhận mốc thực địa GPMB cao tốc Bắc - Nam đạt 92,3%

Hà Tĩnh tiếp nhận mốc thực địa GPMB cao tốc Bắc - Nam đạt 92,3%

Hoàn tất bàn giao mốc lộ giới giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi qua Can Lộc

Hoàn tất bàn giao mốc lộ giới giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi qua Can Lộc

Hoàn tất bàn giao mốc lộ giới giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi qua Đức Thọ

Hoàn tất bàn giao mốc lộ giới giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi qua Đức Thọ

Hà Tĩnh tiếp nhận 84,3/102,44km mốc thực địa giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Hà Tĩnh tiếp nhận 84,3/102,44km mốc thực địa giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Xác định điểm đặt trạm dừng nghỉ cho cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng

Xác định điểm đặt trạm dừng nghỉ cho cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng

Hà Tĩnh chấp thuận 56 vị trí đổ vật liệu thải phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam

Hà Tĩnh chấp thuận 56 vị trí đổ vật liệu thải phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam

Cắm mốc thực địa GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh đạt hơn 62%

Cắm mốc thực địa GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh đạt hơn 62%

Các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đặt ở đâu?

Các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đặt ở đâu?

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đặt ở đâu?

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng đặt ở đâu?