Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng làm cao tốc Bến Lức - Long Thành

Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng làm cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tạp chí Một Thế Giới
28/11/2022
Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng cho cao tốc Bến Lức - Long Thành

Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng cho cao tốc Bến Lức - Long Thành

Bnews
Bnews
28/11/2022
VEC tự bố trí vốn để thực hiện tiếp cao tốc Bến Lức- Long Thành

VEC tự bố trí vốn để thực hiện tiếp cao tốc Bến Lức- Long Thành

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
28/11/2022
Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng cho cao tốc Bến Lức - Long Thành

Kiến nghị giao VEC tự bố trí vốn đối ứng cho cao tốc Bến Lức - Long Thành

Báo Đầu Tư
27/11/2022
Cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm vốn 1.247 tỷ đồng, chậm tiến độ thêm 2 năm

Cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm vốn 1.247 tỷ đồng, chậm tiến độ thêm 2 năm

Tạp chí Đầu tư Tài chính
26/11/2022
Bộ GTVT tiếp tục xin lùi thời hạn hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

Bộ GTVT tiếp tục xin lùi thời hạn hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tạp chí Một Thế Giới
25/11/2022
Cao tốc Bến Lức – Long Thành được đề xuất lùi thời hạn hoàn thành vào cuối quý 3/2025

Cao tốc Bến Lức – Long Thành được đề xuất lùi thời hạn hoàn thành vào cuối quý 3/2025

Tạp chí VnEconomy
25/11/2022
Bộ GTVT xin lùi tiến độ cao tốc Bến Lức – Long Thành thêm 2 năm

Bộ GTVT xin lùi tiến độ cao tốc Bến Lức – Long Thành thêm 2 năm

Doanh Nhân VN
25/11/2022
Kiến nghị lùi thời hạn hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành đến 30-9-2025

Kiến nghị lùi thời hạn hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành đến 30-9-2025

Báo Sài Gòn Giải Phóng
25/11/2022
Lùi thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành gần 2 năm

Lùi thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành gần 2 năm

Báo Pháp Luật TP.HCM
25/11/2022
Cao tốc Bến Lức – Long Thành xin lùi tiến độ thêm 2 năm

Cao tốc Bến Lức – Long Thành xin lùi tiến độ thêm 2 năm

Tạp chí Đầu tư Tài chính
24/11/2022
Bộ GTVT xin lùi thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức-Long Thành đến tháng 9/2025

Bộ GTVT xin lùi thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức-Long Thành đến tháng 9/2025

Tạp chí Mekong Asean
24/11/2022
Đề xuất lùi thời hạn hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành đến 30/9/2025

Đề xuất lùi thời hạn hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành đến 30/9/2025

Báo Đầu Tư
24/11/2022
Lùi thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức – Long Thành đến tháng 9-2025

Lùi thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức – Long Thành đến tháng 9-2025

Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn
24/11/2022
Vướng mắc về vốn, cao tốc Bến Lức - Long Thành lại lùi hẹn 'về đích'

Vướng mắc về vốn, cao tốc Bến Lức - Long Thành lại lùi hẹn 'về đích'

Tạp chí Người Đưa Tin
24/11/2022
Vướng mắc vốn, cao tốc Bến Lức-Long Thành lùi thời gian hoàn thành

Vướng mắc vốn, cao tốc Bến Lức-Long Thành lùi thời gian hoàn thành

Báo VietnamPlus
24/11/2022