Tuyên án phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: 5/19 bị cáo được giảm án nhờ nộp tiền khắc phục hậu quả

Tuyên án phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: 5/19 bị cáo được giảm án nhờ nộp tiền khắc phục hậu quả

Xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nhiều bị cáo được giảm án

Xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nhiều bị cáo được giảm án

Nộp thêm 1,1 tỉ đồng khắc phục hậu quả, 5 bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Nộp thêm 1,1 tỉ đồng khắc phục hậu quả, 5 bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nhiều bị cáo được giảm án

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nhiều bị cáo được giảm án

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi: Các bị cáo được giảm án do nộp tiền khắc phục

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi: Các bị cáo được giảm án do nộp tiền khắc phục

Tích cực khắc phục hậu quả, nhiều bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Tích cực khắc phục hậu quả, nhiều bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Nhiều bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Nhiều bị cáo trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Vụ sai phạm tại dự án cao tốc 34.000 tỷ, nhiều bị cáo được giảm án

Vụ sai phạm tại dự án cao tốc 34.000 tỷ, nhiều bị cáo được giảm án

Nộp tiền khắc phục, nhiều bị cáo vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Nộp tiền khắc phục, nhiều bị cáo vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nộp tiền khắc phục hậu quả, nhiều bị cáo được giảm án

Phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Nộp tiền khắc phục hậu quả, nhiều bị cáo được giảm án

Tuyên án phúc thẩm 19 bị cáo trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tuyên án phúc thẩm 19 bị cáo trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

5 bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng- Quãng Ngãi được giảm án do nộp tiền khắc phục

5 bị cáo vụ cao tốc Đà Nẵng- Quãng Ngãi được giảm án do nộp tiền khắc phục

Nhiều bị cáo trong vụ cao tốc 34.500 tỷ được giảm án

Nhiều bị cáo trong vụ cao tốc 34.500 tỷ được giảm án

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Viện kiểm sát cho rằng mức khắc phục của các bị cáo là quá nhỏ

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Viện kiểm sát cho rằng mức khắc phục của các bị cáo là quá nhỏ

Phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Tòa sẽ tuyên án vào sáng 1/7

Phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Tòa sẽ tuyên án vào sáng 1/7

Vụ án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: 'Số tiền khắc phục chưa đáng kể so với thiệt hại'

Vụ án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: 'Số tiền khắc phục chưa đáng kể so với thiệt hại'

19 bị cáo trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xin giảm nhẹ hình phạt

19 bị cáo trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xin giảm nhẹ hình phạt