Hậu quả khôn lường từ nạn trộm vặt công trình giao thông

Hậu quả khôn lường từ nạn trộm vặt công trình giao thông

Quảng Ninh: Bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Quảng Ninh: Bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm đối tượng trộm và tiêu thụ cáp trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm đối tượng trộm và tiêu thụ cáp trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm trộm cắp cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm trộm cắp cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Nghi phạm trộm cáp điện cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sa lưới

Nghi phạm trộm cáp điện cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sa lưới

Bắt nhóm trộm cáp ngầm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm trộm cáp ngầm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt 4 người trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt 4 người trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp cáp điện trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp cáp điện trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Bắt nhóm trộm cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm trộm cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Quảng Ninh: Bắt 4 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Quảng Ninh: Bắt 4 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm cắt trộm dây cáp điện trên cao tốc mới ở Quảng Ninh

Bắt nhóm cắt trộm dây cáp điện trên cao tốc mới ở Quảng Ninh

Bắt nhóm trộm cắp cáp điện cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Bắt nhóm trộm cắp cáp điện cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Bắt nhóm trộm cắp 3.000m cáp điện trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Bắt nhóm trộm cắp 3.000m cáp điện trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Bắt nhóm trộm cắp cáp điện trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Bắt nhóm trộm cắp cáp điện trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ gần 3km cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ gần 3km cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Bất ngờ lời khai các đối tượng trộm cắp cáp điện ở cao tốc Vân Đồn-Móng Cái

Bất ngờ lời khai các đối tượng trộm cắp cáp điện ở cao tốc Vân Đồn-Móng Cái

Đã bắt được 4 đối tượng trộm cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Đã bắt được 4 đối tượng trộm cáp điện trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái