Cấp 165/252 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở

Gốc

KTĐT - Trong quý I/2011, UBND huyện Ứng Hòa đã cấp 165/252 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân. Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Công ty cổ phần rau sạch sông Hồng duy trì vệ sinh trên địa bàn huyện. Đôn đốc các phòng, ban nghiệp vụ khẩn trương hoàn thành việc thống kê đất đai định kỳ hàng năm báo cáo Thành phố theo yêu cầu. Phối hợp với các ngành xử lý vi phạm đê điều trên địa bàn thị trấn Vân Đình và xã Hòa Xá. Hữu Lạc

Tin nóng

Tin mới