Ngày 9.10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định trích 210 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2008 và xuất cấp không thu tiền 2.200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 6.